Conform regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016, cu prevederi (GDPR) aplicabile din 25 Mai 2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, liberă circulație a acestor date și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația EchitArt își asumă obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate mai jos, toate datele personale furnizate de utilizatorii acestui site.

Pentru a putea răspunde la solicitările trimise prin intermediul formularelor de contact, pentru personalizarea preferințelor tale, pentru îmbunătățirea experienței tale pe site și pentru a asigura funcționalități adiționale este absolut necesar să colectăm câteva date personale.

Ai dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat și dreptul de a te adresa justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și dreptul să ne soliciți ștergerea lor din baza noastră de date, excepție făcând datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

În cazul în care ai lăsat comentarii pe acest site sau ai alte date cu caracter personal în cadrul Asociației EchitArt, ne poți solicita pe baza unei cereri scrise în mod gratuit la adresa: județul Botoșani, sat Ionașeni, com. Vârfu Câmpului, nr. 508, următoarele:

  • O dată pe an să vi se confirme dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate;
  • Să interveniți asupra datelor transmise;
  • Să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
  • Să solicitați ștergerea tuturor datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;
  • De asemenea, dacă anumite date personale sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

Orice persoană preocupată în mod special de confidențialitatea datelor, poate intra în legătură directă cu reprezentantul asociației noastre prin apel telefonic la numărul 0752 713 439.

Prin completarea datelor în formularul de Înscriere voluntar / Contact, declarați și acceptați necondiționat ca datele personale să fie incluse în baza noastră de date și vă oferiți acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai în perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. În urma verificărilor periodice, datele cu caracter personal care nu mai servesc realizării scopurilor, vor fi distruse sau transformate în date anonime, într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

Datele Asociației:

Asociația EchitArt
CUI: 30918737
Sat. Ionașeni, Botoșani.

EchitArt

Datele asociatiei

Adresa: jud. Botoșani, sat Ionașeni, com. Vârfu Câmpului, nr. 508

Telefon: 0752 713 439

ASOCIAȚIA ECHITART

CUI: 30918737

Sat Ionașeni, jud. Botoșani.

RO69 BACX 0000 0007 5417 0001

Copyright © 2024 EchitArt. Toate drepturile rezervate